Centrum Obsługi Spółki Kapitałowej to solidny partner dla spółek dbających o wdrożenie i utrzymanie wysokich standardów w zakresie zarządzania i budowania swego wizerunku. Szerokie spektrum wiedzy i kompetencji, którymi dysponuje Centrum, daje możliwość zaoferowania klientom kompleksowej pomocy w realizacji ich celów.
› Zobacz wiecej
Centrum Obsługi Spółki Kapitałowej Sp. z o.o. ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa
Telefon: +48 22 266-02-38
Faks: +48 22 266-02-39

› Kontakt

Centrum Obsługi Spółki Kapitałowej

Centrum Obsługi Spółki Kapitałowej to solidny partner dla spółek dbających o wdrożenie i utrzymanie wysokich standardów w zakresie zarządzania i budowania swego wizerunku. Szerokie spektrum wiedzy i kompetencji, którymi dysponuje Centrum, daje możliwość zaoferowania klientom kompleksowej pomocy w realizacji ich celów. COSK to inicjatywa, której adresowana jest do rozmaitych podmiotów. Wśród nich znajdują się spółki publiczne, jak również przedsiębiorstwa spoza rynku kapitałowego, zainteresowane stosowaniem sprawdzonych rozwiązań.Naszą misją jest wsparcie dla firm!

Misją Centrum Obsługi Spółki Kapitałowej jest wsparcie dla firm w tworzeniu dobrych relacji z otoczeniem, optymalizacji procesów zarządzania a także organizacji wydarzeń korporacyjnych, w szczególności tych związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych oraz z wdrażaniem zasad dobrych praktyk. Za wysokim poziomem świadczonych przez nas usług stoją kwalifikacje i profesjonalizm naszych współpracowników. Osoby zaangażowane w rozwój Centrum zdobyły doświadczenie zawodowe w trakcie wieloletniej pracy w instytucjach rynku kapitałowego oraz w spółkach publicznych. Centrum Obsługi Spółki Kapitałowej to kompetencje ludzi wspierane przez nowoczesne, często innowacyjne rozwiązania techniczne. COSK to partner zarówno dla wzorowej spółki publicznej, jak również dla przedsiębiorstw zmierzających w kierunku rynku kapitałowego.
Dobre relacje
Dobre relacje spółki z jej akcjonariuszami, inwestorami oraz otoczeniem są niezbędne dla budowy przyjaznego wizerunku firmy; sposób postrzegania przedsiębiorstwa przez jej partnerów handlowych, partnerów finansowych oraz obecnych i potencjalnych współwłaścicieli jest jednym z ważniejszych elementów leżących u podstaw rozwoju i wzrostu nowoczesnego przedsiębiorstwa. Relacji tych nie da się zbudować bez prawidłowego, dwustronnego przepływu informacji oraz stałej, konsekwentnie i starannie realizowanej pracy w tym zakresie. Coraz większego znaczenia, szczególnie w spółkach publicznych nabiera stosowanie zasad ładu korporacyjnego, zwiększanie transparentności działania firmy, utrzymywanie wysokiej sprawności organizacyjnej i stosowanie jasnych, jednoznacznych i przejrzystych regulacji wewnętrznych.

Nasi partnerzy
Centrum Obsługi Spółki Kapitałowej
Centrum Obsługi Spółki Kapitałowej to solidny partner dla spółek dbających o wdrożenie i utrzymanie wysokich standardów w zakresie zarządzania i budowania swego wizerunku. Szerokie spektrum wiedzy i kompetencji, którymi dysponuje Centrum, daje możliwość zaoferowania klientom kompleksowej pomocy w realizacji ich celów. COSK to inicjatywa, której adresowana jest do rozmaitych podmiotów. Wśród nich znajdują się spółki publiczne, jak również przedsiębiorstwa spoza rynku kapitałowego, zainteresowane stosowaniem sprawdzonych rozwiązań.
Naszą misją jest wsparcie dla firm!
Misją Centrum Obsługi Spółki Kapitałowej jest wsparcie dla firm w tworzeniu dobrych relacji z otoczeniem, optymalizacji procesów zarządzania a także organizacji wydarzeń korporacyjnych, w szczególności tych związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych oraz z wdrażaniem zasad dobrych praktyk. Za wysokim poziomem świadczonych przez nas usług stoją kwalifikacje i profesjonalizm naszych współpracowników. Osoby zaangażowane w rozwój Centrum zdobyły doświadczenie zawodowe w trakcie wieloletniej pracy w instytucjach rynku kapitałowego oraz w spółkach publicznych. Centrum Obsługi Spółki Kapitałowej to kompetencje ludzi wspierane przez nowoczesne, często innowacyjne rozwiązania techniczne. COSK to partner zarówno dla wzorowej spółki publicznej, jak również dla przedsiębiorstw zmierzających w kierunku rynku kapitałowego.
Dobre relacje
Dobre relacje spółki z jej akcjonariuszami, inwestorami oraz otoczeniem są niezbędne dla budowy przyjaznego wizerunku firmy; sposób postrzegania przedsiębiorstwa przez jej partnerów handlowych, partnerów finansowych oraz obecnych i potencjalnych współwłaścicieli jest jednym z ważniejszych elementów leżących u podstaw rozwoju i wzrostu nowoczesnego przedsiębiorstwa. Relacji tych nie da się zbudować bez prawidłowego, dwustronnego przepływu informacji oraz stałej, konsekwentnie i starannie realizowanej pracy w tym zakresie. Coraz większego znaczenia, szczególnie w spółkach publicznych nabiera stosowanie zasad ładu korporacyjnego, zwiększanie transparentności działania firmy, utrzymywanie wysokiej sprawności organizacyjnej i stosowanie jasnych, jednoznacznych i przejrzystych regulacji wewnętrznych.

  • Walne zgromadzenia akcjonariuszy
  • Obowiązki informacyjne spółek publicznych
  • Transmisje wideo, wideo-konferencje
  • Elektroniczne walne zgromadzenia akcjonariuszy